Koszty dostawy

 • Realizujemy dostawy zarówno krajowe jak i zagraniczne
 • Cennik dostaw krajowych zawiera poniższa tabela:

* Dotyczy przesyłki do 25 kg
** Dotyczy przesyłki do 20 kg

DOSTAWA
 • Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 • Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 • Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży
 • Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Wdniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 • Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 • Wprzypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 • Wprzypadku przesyłki zagranicznej Klient zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z biurem, w celu ustalenia kosztów i możliwości transportu.

Dane do przelewu:

Vitafarm Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno

Numer konta bankowego ING Bank Śląski: 71 1050 1979 1000 0090 8154 3226