Zasady recenzji produktów

Dla naszej firmy celem funkcji oceniania i recenzowania produktów jest po części dostarczanie klientom odpowiednich i niezależnych informacji od innych klientów, aby mogli dokonywać lepszych zakupów, a po części dostarczanie naszej firmie cennych informacji zwrotnych, abyśmy mogli się rozwijać.

Ogólne zasady pisania opinii/recenzji:
 1. Recenzja powinna być napisana w języku polskim.
 2. Do każdej transakcji dopuszczalna jest jedna recenzja.
 3. Opinia, którą wyrażasz, powinna zawierać rzetelny i merytoryczny opis transakcji.
 4. W przypadku wystawiania negatywnej opinii, podaj numer zamówienia, którego dotyczy opisana sytuacja.
 5. Do opinii dodaj ocenę punktową w skali od 1 (negatywna) do 5 (pozytywna).
 6. Pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych zasad etycznych (netykiety).
 7. Twoja opinia nie może zawierać m.in.:
  • Danych osobowych i teleadresowych;
  • Linków;
  • Wulgaryzmów;
  • Treści nawołujących do agresji i przemocy;
  • Treści bezprawnych, naruszających prawa osób trzecich;
  • Przekazów reklamowych.